Klub Strzelecki Snajper

Uwaga!!!! Ważne!!!!

03.06. 2017 roku o godz. 13 odbędzie się RODZINNE SPOTKANIE CZŁONKÓW KLUBU I ICH RODZIN. W programie spotkania : strzeleckie zawody rodzinne, wspólne biesiadowanie. Proszę o potwierdzenie udziału oraz podanie liczby uczestników do 28.05.2017 r.

 

 

10 lipca 2015 roku został otwarty KLUB STRZELECKI SNAJPER. Osoby zainteresowane rozwijaniem pasji strzeleckiej mogą już rozpocząć przygotowania do otrzymania licencji zawodniczej PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym oraz do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych. Warunkiem uzyskania patentu jest 3 miesięczna przynależność do Klubu. Mamy przyjemność ogłosić organizację kursu przygotowawczego do egzaminu na patent strzelecki dla wszystkich członków Klubu. Tym razem, w ramach specjalnej oferty proponujemy Państwu pakiet w cenie 900,00zl,

Więcej informacji na ten temat pod telefonem:

Bogdan Graff – 660494636

Stefan Tomczak 601793711

Numer konta: BGŻ BNP    22  2030  0045  1110  0000 0413  8990

UWAGA!!!!!!!!

 Otwarte Zawody Strzeleckie 11.III.2017

( więcej wiadomości i regulamin zawodów – zakładka ZAWODY)


 

Regulamin zawodów strzeleckich

 

Organizator

Zawody organizowane przez Strzelnicę Sportową „Snajper” i Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki SNAJPER w Lubrzy i

66-218 Lubrza os. Zacisze 24

Cel zawodów

Popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową oraz integracja środowisk strzeleckich.

Miejsce i termin zawodów

Zawody odbywają się w strzelnicy SNAJPER w Lubrzy w następującym  terminie: 23.02 2017

Zapisy do 20.02.2017

Rozpoczęcie zawodów: 16:00

Zakończenie zawodów: 19:00

Konkurencja
1.
Pistolet centralnego zapłonu

2. Pistolet sportowy

 

1. Pistolet sportowy – Konkurencja 5-strzałowa

 

Odległość – 25 m

Tarcza – Tps

Ilość strzałów3- próbne +5 ocenianych

czas – 3 +5 min

Postawa – stojąc z wolnej ręki

2.Pistolet centralnego zapłonu-Konkurencja 5-strzałowa:

Broń – pistolet centralnego zapłonu

Odległość – 25 m

Tarcza – Tps

ilość strzałów3 próbne+ 5 ocenianych

Czas – 3 + 5 min

Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz

Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć osoby będące członkami klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, posiadające aktualną licencję strzelecką. W zawodach mogą wziąć udział również osoby bez patentu strzeleckiego i licencji, ale będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim. Osoby takie będą jednak startować poza konkursem i w komunikatach klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami PZSS oznaczane będą jako „PK”.

Klasyfikacje

Prowadzona będzie klasyfikacja klubowa SNAJPER 2016 uwzględniające 2 konkurencje pistoletowe – ,Pcz5 Psp 5

Za zajęcie I – III miejsca – puchary

Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność klubową, w tym także ci, którzy w zawodach startują poza konkursem.

 

 

 

 

 

 

 

Cennik startów,konkurencja Broń i amunicja klubowa Broń i amunicja własna
 Psp  25zł  15 zł
Pcz 5  30 zł 20
Razem  55 zł  35 zł

 

Postanowienia końcowe

Kwestie sporne nieobjęte niniejszym regulaminem ani nadrzędnymi regulaminami PZSS i ISSF rozwiązywane będą przez organizatora zawodów.

Protesty należy zgłaszać w formie pisemnej do biura zawodów. Protesty rozpatrywane będą w dniu zawodów tuż po ich zakończeniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu w każdym z jego punktów.

 

Udział zawodnika w zawodach zapewni mu wymagania dla przedłużenia licencji zawodniczej.