Zawody

OGŁOSZENIE !!!! 

17.11.2018 OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

KLASYFIKACJA NA WRZESIEŃ

 

 

 

 

ZAWODY ROK 2018

 

 

                                                       UWAGA!!!!

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do brania udziału w Otwartych Zawodach Strzeleckich organizowanych przez Klub Strzelecki „Snajper” i Strzelnicę Sportową „Snajper” w Lubrzy

Dodatkowo do 10.11.2018 roku można wziąć udział w całorocznym zsumowaniu punktów ze wszystkich zawodów i wygrać puchar i ciekawą  nagrodę niespodziankę.

Punktacja – suma  punktów ze wszystkich zawodów oraz suma  dodatkowych punktów za udział  w naszych zawodach ( 5 punktów za każdy  start w naszych  zawodach

                                        

TERMINARZ

OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH W LUBRZY

2018 ROK

L.p.

Termin zawodów

Nazwa zawodów

Termin zgłoszeń

Uwagi

1

10.02.2018

Walentynkowe Otwarte Zawody Strzeleckie

O7.02.2018

 

2

10.03.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji Święta Kobiet

7.03.2018

 

3

15.04.2018

Wielkanocne Otwarte Zawody Strzeleckie

12.04.2018

 

4

05.05.2018

Majowe Otwarte Zawody Strzeleckie

02.05.2018

 

5

2.06.2018

Rodzinne Zawody Strzeleckie wraz z piknikiem

30.05.2018

 

6

23.06.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie

20.06.2018 ODWOŁANE

 

7

14.07.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie

12.07.2018

 

8

18.08.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie

16.08.2018

ODWOŁANE ODBĘDĄ SIĘ 11 i 12-08-2018

9

22.09.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie

20.09.2018

 

10

20.10.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie

18.10.2018

 

11

10.11.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie o Tytuł Snajpera Roku

16.11.2018

ZMIANA TERMINU 17.XI
       

Zgłoszenia i wszelkie informacje pod numerem 660494636

                        UWAGA!!!! WAŻNE!!!!!!!!!!

Regulamin zawodów strzeleckich

17.11.2018

Organizator

Zawody organizowane są przez Strzelnicę Sportową „Snajper” i Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki SNAJPER w Lubrzy 

66-218 Lubrza os. Zacisze 24

Cel zawodów

Popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową oraz integracja środowisk strzeleckich.

Miejsce i termin zawodów

Zawody odbywają się w strzelnicy SNAJPER w Lubrzy w następującym  terminie: 17.11.2018

Rozpoczęcie zawodów: sobota od godz. 12.00 

Rejestracja:  od godz. 11.00.00 do 12.00 ( W strzelaniu decyduje kolejność zapisów))  Od godz. 11 tor do wglądu

Zakończenie zawodów:   około godziny 16.00

Konkurencja
Zawody dynamiczne 3 GUN

 Pistolet maszynowy centralnego zapłonu

Broń – pistolet maszynowy 

Odległość – 45 m 

Tarcza – strzały do celu ( gong )

Ilość strzałów- 5 strzałów 

Postawa – stojąca, 

Karabin centralnego zapłonu

Broń – karabin  centralnego zapłonu

Odległość – 45 m

Tarcza – Tps 2

ilość strzałów – 6 strzałów 3 + 3

Postawa – tarcza nr 1 pozycja klęcząca 3 strzały ,tarcza nr 2 pozycja stojąca 3 strzały

Maksymalnie w 1 magazynku 3 naboje

Strzelba gładkolufowa typu pump action

Broń  – strzelba gładkolufowa

Odległość –od 10 m do 15 m

Tarcza   celów 7-płytki reaktywne

Ilość strzałów – 7 strzałów 

Postawa – stojąca

5. Pistolet centralnego zapłonu

Broń – pistolet centralnego zapłonu

Cele – 3 tarcze ipsc  4 cele płytki reaktywne  

Ilość strzałów – 2 0  strzałów

Maksymalnie w 1 magazynku 10 naboi.

Cennik startów

 

L.p   Nazwa konkurencji               Broń i amunicja klubu                      Broń i amunicja własna

1        Pistolet maszynowy                         20,00 zł                                       10,00 zł

2        Pistolet centralnego zapł.              50,00 zł                                     10,00 z

3         Strzelba gładkolufowa                    40.00 zł                                     10.00 zł

4         Karabin centr. zapł.                         35.00 zł                                     10.00 zł

           RAZEM                                                        145.00 zł                                        40.00 zł

           Wpisowe                                                25,00 zł

Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć osoby będące członkami klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, posiadające aktualną licencję strzelecką. W zawodach mogą wziąć udział również osoby bez patentu strzeleckiego i licencji, ale będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim.

Klasyfikacje

Klasyfikacja na podstawie czasu i przeliczenia punktów na sekundy czasowe .

Opuszczony cel + doliczone 5 sekund ,  cel typu no shot + 10 sekund.

Za każde trafienie w gong z PM  – 5 sekund

Wynik z tarcz karabinu przeliczany 1:1 na czas

Karabin i pistolet  centralnego zapłonu wymagane po 2 magazynki + pistolet kabura

W każdej konkurencji za zajęcie I – III miejsca – puchary

Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność klubową, w tym także ci, którzy w zawodach startują poza konkursem.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Decyzje prowadzącego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu
  • Organizator zapewnia broń i amunicję
  • Przygotowania broni i ładowania amunicją magazynków dokonują wyłącznie prowadzący strzelanie
  • Zaliczanie przestrzelin odbywać się będzie w obecności zawodnika
  • Zacięcia broni usuwane są wyłącznie przez prowadzących
  • Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu
  • Wszystkich zawodników obowiązuje zapoznanie się z regulaminem strzelnicy i bezwzględne przestrzegania
  • Otwarte przyrządy celownicze