Zawody

 

OGŁOSZENIE!!!!!

ZAWODY Z DNIA 23.06.2018 ZOSTAŁY ODWOŁANE Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH. TERMIN ZAWODÓW ZOSTANIE PODANY W PÓŹNIEJSZYM CZASIE. 

 

ZAWODY ROK 2018

 

                                                       UWAGA!!!!

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do brania udziału w Otwartych Zawodach Strzeleckich organizowanych przez Klub Strzelecki „Snajper” i Strzelnicę Sportową „Snajper” w Lubrzy

Dodatkowo do 10.11.2018 roku można wziąć udział w całorocznym zsumowaniu punktów ze wszystkich zawodów i wygrać puchar i ciekawą  nagrodę niespodziankę.

Punktacja – suma  punktów ze wszystkich zawodów oraz suma  dodatkowych punktów za udział  w naszych zawodach ( 5 punktów za każdy  start w naszych  zawodach

                                        Pierwsze zawody już  10.II.2018 !!!!!!!!!!!!

 

</tr

TERMINARZ

OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH W LUBRZY

2018 ROK

L.p.

Termin zawodów

Nazwa zawodów

Termin zgłoszeń

Uwagi

1

10.02.2018

Walentynkowe Otwarte Zawody Strzeleckie

O7.02.2018

 

2

10.03.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji Święta Kobiet

7.03.2018

 

3

15.04.2018

Wielkanocne Otwarte Zawody Strzeleckie

12.04.2018

 

4

05.05.2018

Majowe Otwarte Zawody Strzeleckie

02.05.2018

 

5

2.06.2018

Rodzinne Zawody Strzeleckie wraz z piknikiem

30.05.2018

 

6

23.06.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie

20.06.2018 ODWOŁANE

 

7

14.07.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie

12.07.2018

 

8

18.08.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie

16.08.2018

 

9

22.09.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie

20.09.2018

 

10

20.10.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie

18.10.2018

 

11

10.11.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie o Tytuł Snajpera Roku

8.11.2018

 
       

Zgłoszenia i wszelkie informacje pod numerem 660494636

                        UWAGA!!!! WAŻNE!!!!!!!!!!

Regulamin zawodów strzeleckich

05.05.2018

Organizator

Zawody organizowane są przez Strzelnicę Sportową „Snajper” i Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki SNAJPER w Lubrzy i

66-218 Lubrza os. Zacisze 24

Cel zawodów

Popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową oraz integracja środowisk strzeleckich.

Miejsce i termin zawodów

Zawody odbywają się w strzelnicy SNAJPER w Lubrzy w następującym  terminie: 05.05.2018

Rozpoczęcie zawodów: 11:00 Rejestracja: od godz. 11.00.00 do 14.00 ( W strzelaniu decyduje kolejność zapisów))

Zakończenie zawodów: około godziny 15.00

Konkurencja
1.Pistolet centralnego zapłonu

2. Pistolet sportowy bocznego zpłonu

3. Karabinek sportowy bocznego zapłonu

4. Karabin centralnego zapłonu

1. Pistolet sportowy bocznego zapłonu

Odległość – 25 m

Tarcza – Tps

Ilość strzałów- 5 strzałów -5 ocenianych

czas – 3 +5 min

Postawa – stojąc z wolnej ręki

2.Pistolet centralnego zapłonu

Broń – pistolet centralnego zapłonu

Odległość – 25 m

Tarcza – Tps

ilość strzałów – 5 strzałów – 5 ocenianych

Czas – 3 + 5 min

Postawa – stojąc, z wolnej ręki

3.Karabinek bocznego zapłonu

Broń – karabinek bocznego zapłonu

Odległość= 25 m

ilość strzałów- 5 strzałów- 5 ocenianych

czas – 3+5 min

Postawa – stojąca,

4. Karabin centralnego zapłonu

Broń  – karabin centralnego zapłonu

Odległość – 50 m

Ilość strzałów – 5 strzałów – 5 ocenianych

Czas- 3+5 min

Postawa – stojąca

Cennik startów

 

 

 

L.p   Broń i amunicja klubowa Broń i amunicja własna
1 Pistolet bocz.zapł.

15,00 zł

10,00 zł

2 Pistolet cz

25,00 zł

10,00 zł

3 Karabin bz

15,00 zł

10,00 zł

4 Karabin centralnego zapłon

35,00 zł

10,00 zł

5 Razem

90,00 zł

40,00 zł

Klubowicze Klubu Sportowego                          80,00 zł                          30,00 zł

Snajper w Lubrzy

                                         Wpisowe –                           15,00 zł

Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć osoby będące członkami klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, posiadające aktualną licencję strzelecką. W zawodach mogą wziąć udział również osoby bez patentu strzeleckiego i licencji, ale będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim.

Klasyfikacje

Prowadzona będzie klasyfikacja SNAJPER 2018 uwzględniające 2 konkurencje pistoletowe i 2 konkurencja z karabinu,

W każdej konkurencji za zajęcie I – III miejsca – medale

W klasyfikacji Open – I-III miejsce – puchary

Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność klubową, w tym także ci, którzy w zawodach startują poza konkursem.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Decyzje prowadzącego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu
  • Organizator zapewnia broń i amunicję
  • Przygotowania broni i ładowania amunicją magazynków dokonują wyłącznie prowadzący strzelanie
  • Zaliczanie przestrzelin odbywać się będzie w obecności zawodnika
  • Zacięcia broni usuwane są wyłącznie przez prowadzących
  • Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu
  • Wszystkich zawodników obowiązuje zapoznanie się z regulaminem strzelnicy i bezwzględne przestrzegania