Zawody

OGŁOSZENIE !!!! 

 

24-08-2019 roku odbędą się ZAWODY STRZELECKIE  od godziny 8.30 do 13.00 Regulamin zawodów będzie udostępniony w dniu zawodów.

Po raz pierwszy zawody z celami reaktywnymi

Pistolet centralnego zapłonu
Odległość – 25 m

Cele reaktywne
ilość strzałów – 20 strzałów 
Postawa – stojąca

Cennik:

Nazwa konkurencji                      Broń i amunicja klubu                        Broń i amunicja własna

Pistolet c z                          70,00 zł                                     30,00 zł

Wpisowe                                                 15,00 zł

 

24.08.2019  ZAWODY STRZELECKIE W LUBRZY

 

 

                           ZAWODY ROK 2019

                                       UWAGA!!!!

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do brania udziału w Otwartych Zawodach Strzeleckich organizowanych przez Klub Strzelecki „Snajper”, Strzelnicę Sportową „Snajper” w Lubrzy i Strzelnicę Sportową „Spectrum” w Ciborzu

 

                                        

TERMINARZ

OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH W LUBRZY

2019 ROK

L.p.

Termin zawodów

Nazwa zawodów

Termin zgłoszeń

Uwagi

1

31.03.

I  Otwarte Zawody Strzeleckie 

26.03

Strzelnica Sportowa w Ciborzu

2

27.04

Zawody Strzeleckie 

23.04

Strzelnica Sportowa w Lubrzy

3

11.05

II Otwarte Zawody Strzeleckie

07.05

Strzelnica Sportowa w Lubrzy

4

15.06

III Otwarte Zawody Strzeleckie

11.06

Strzelnica Sportowa w Ciborzu

5

29.06

Zawody Strzeleckie 

25.06

Strzelnica Sportowa w Lubrzy

6

24.08

V Otwarte Zawody Strzeleckie

20.08

Strzelnica Sportowa w Lubrzy

7

07.09

VI Otwarte Zawody Strzeleckie

03.09

Strzelnica Sportowa w Lubrzy

8

05.10

Zawody Strzeleckie

01.10

Strzelnica Sportowa w Lubrzy

9

09.11

Zawody Strzeleckie

05.11

Strzelnica Sportowa W Lubrzy

 

     
         
       

Zgłoszenia i wszelkie informacje pod numerem 660494636

                        UWAGA!!!! WAŻNE!!!!!!!!!!

Regulamin zawodów strzeleckich 11-05-2019

Organizator

Zawody organizowane są przez Strzelnicę Sportową „Snajper” i Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki SNAJPER

Cel zawodów

Popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową oraz integracja środowisk strzeleckich.

Miejsce i termin zawodów

Zawody odbywają się w strzelnicy SNAJPER w Lubrzy w następującym  terminie: 11.05.2019

Rozpoczęcie zawodów: sobota od godz. 9.00 

Rejestracja:  od godz. 8.30.00 do 09.00 ( W strzelaniu decyduje kolejność zapisów))  Od godz. 8.30 tor do wglądu

Zakończenie zawodów:   około godziny 13.00

Konkurencja
Zawody dynamiczne 3 GUN

 Pistolet maszynowy centralnego zapłonu

Broń – pistolet maszynowy 

Odległość – 45 m 

Tarcza – strzały do celu ( gong )

Ilość strzałów- 5 strzałów 

Postawa – stojąca, 

Karabin centralnego zapłonu

Broń – karabin  centralnego zapłonu

Odległość – 45 m

Tarcza – Tps 2

ilość strzałów – 6 strzałów 3 + 3

Postawa – tarcza nr 1 pozycja klęcząca 3 strzały ,tarcza nr 2 pozycja stojąca 3 strzały

Maksymalnie w 1 magazynku 3 naboje

Strzelba gładkolufowa typu pump action

Broń  – strzelba gładkolufowa

Odległość –od 10 m do 15 m

Tarcza   celów 7-płytki reaktywne

Ilość strzałów – 7 strzałów 

Postawa – stojąca

5. Pistolet centralnego zapłonu

Broń – pistolet centralnego zapłonu

Cele – 3 tarcze ipsc  4 cele płytki reaktywne  

Ilość strzałów – 2 0  strzałów

Maksymalnie w 1 magazynku 10 naboi.

Cennik startów

 

L.p   Nazwa konkurencji               Broń i amunicja klubu                      Broń i amunicja własna

1        Pistolet maszynowy                         20,00 zł                                       10,00 zł

2        Pistolet centralnego zapł.              50,00 zł                                     10,00 z

3         Strzelba gładkolufowa                    40.00 zł                                     10.00 zł

4         Karabin centr. zapł.                         35.00 zł                                     10.00 zł

           RAZEM                                                        145.00 zł                                        40.00 zł

           Wpisowe                                                25,00 zł

Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć osoby będące członkami klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, posiadające aktualną licencję strzelecką. W zawodach mogą wziąć udział również osoby bez patentu strzeleckiego i licencji, ale będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim.

Klasyfikacje

Klasyfikacja na podstawie czasu i przeliczenia punktów na sekundy czasowe .

Opuszczony cel + doliczone 5 sekund ,  cel typu no shot + 10 sekund.

Za każde trafienie w gong z PM  – 5 sekund

Wynik z tarcz karabinu przeliczany 1:1 na czas

Karabin i pistolet  centralnego zapłonu wymagane po 2 magazynki + pistolet kabura

W każdej konkurencji za zajęcie I – III miejsca – puchary

Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność klubową, w tym także ci, którzy w zawodach startują poza konkursem.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Decyzje prowadzącego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu

  • Organizator zapewnia broń i amunicję o ile zawodnik nie posiada własnej broni

  • Przygotowania broni i ładowania amunicją magazynków dokonują wyłącznie prowadzący strzelanie
  • Zaliczanie przestrzelin odbywać się będzie w obecności zawodnika
  • Zacięcia broni usuwane są wyłącznie przez prowadzących
  • Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu
  • Wszystkich zawodników obowiązuje zapoznanie się z regulaminem strzelnicy i bezwzględne przestrzegania
  • Otwarte przyrządy celownicze