Zawody

ZAWODY ROK 2017L.p.    Imię i Nazwisko              23.02           10.03          21.04        03.05          15.07          15.08           SUMA
1 Atras Radosław 91 180 165 169 114 719 1
2 Leszczyński Tomasz 78 155 143 160 94 630 2
3 Roślik Krzysztof 141 146 124 115 526 3
4 Krutelewicz Mariusz 175 153 118 446 4
5 Babiarz Daniel 154 173 116 443 5
6 Krukowski Kamil 150 153 105 408 6
7 Kokociński Marcin 21 115 133 97 366 7
8 Kucza Witosław 178 158 336 8
9 Riedel Patryk 135 91 87 313 9
10 Schneiber Mirosław 154 144 298 10
11 Legieć Wojciech 125 84 72 281 11
12 Prądziński Ireneusz 155 125 280 12
13 Bajerski Przemysław 153 100 253 13
14 Kujawski Krzysztof 142 105 247 14
15 Dobrowolski Tomasz 133 114 247 15
16 Molewski Wojciech 156 83 239 16
17 Brzuszek Marta 151 72 223 17
18 Zdanowicz Marek 116 101 217 18
19 Łydka Krzysztof 110 105 215 19
20 Osuch Jakub 121 86 207 20
21 Rzepczyński Kazimierz 107 91 198 21
22 Jankowski Marcin 124 56 180 22
23 Krutelewicz Jarosław 177 177 23
24 Siwiec Dawid 151 151 24
25 Kłębucki Jarosław 145 145 25
26 Jankowski Kamil 63 77 140 26
27 Wawruch Piotr 136 136 27
28 Jagóra Ireneusz 132 132 28
29 Grzywacz Zbigniew 132 132 29
30 Kłębucki Norbert 129 129 30
31 Łacny Paweł 129 129 31
32 Wawrzynowicz Krzysztof 125 125 32
33 Korolkiewicz Edward 123 123 33
34 Jasiński Jarosław 120 120 34
35 Hoder Bartosz 45 61 106 35
36 Lis Grzegorz 106 106 36
37 Palik Sebastian 96 96 37
38 Mokrzycki Maciej 89 89 38
39 Roślik Jakub 40 47 87 39
40 Wójtowicz Robert 87 87 40
41 Osuch Piotr 83 83 41
42 Jankowski Karol 83 83 42
43 Bielewicz Marcin 78 78 43
44 Cytrycki Adam 45 45 44

                                  UWAGA!!!!

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do brania udziału w Otwartych Zawodach Strzeleckich organizowanych przez Klub Strzelecki „Snajper” i Strzelnicę Sportową „Snajper” w Lubrzy

Dodatkowo do 10.11.2018 roku można wziąć udział w całorocznym zsumowaniu punktów ze wszystkich zawodów i wygrać puchar i ciekawą  nagrodę niespodziankę.

Punktacja – suma  punktów ze wszystkich zawodów oraz suma  dodatkowych punktów za udział  w naszych zawodach ( 5 punktów za każdy  start w naszych  zawodach

                                        Pierwsze zawody już  10.II.2018 !!!!!!!!!!!!

 

TERMINARZ

OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH W LUBRZY

2018 ROK

L.p.

Termin zawodów

Nazwa zawodów

Termin zgłoszeń

Uwagi

1

10.02.2018

Walentynkowe Otwarte Zawody Strzeleckie

O7.02.2018

2

10.03.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji Święta Kobiet

7.03.2018

3

14.04.2018

Wielkanocne Otwarte Zawody Strzeleckie

12.04.2018

4

12.05.2018

Majowe Otwarte Zawody Strzeleckie

10.05.2018

5

2.06.2018

Rodzinne Zawody Strzeleckie wraz z piknikiem

30.05.2018

6

23.06.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie

20.06.2018

7

14.07.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie

12.07.2018

8

18.08.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie

16.08.2018

9

22.09.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie

20.09.2018

10

20.10.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie

18.10.2018

11

10.11.2018

Otwarte Zawody Strzeleckie o Tytuł Snajpera Roku

8.11.2018

 

Zgłoszenia i wszelkie informacje pod numerem 660494636

                        UWAGA!!!! WAŻNE!!!!!!!!!!

Regulamin zawodów strzeleckich

10.02.2018

Organizator

Zawody organizowane są przez Strzelnicę Sportową „Snajper” i Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki SNAJPER w Lubrzy i

66-218 Lubrza os. Zacisze 24

Cel zawodów

Popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową oraz integracja środowisk strzeleckich.

Miejsce i termin zawodów

Zawody odbywają się w strzelnicy SNAJPER w Lubrzy w następującym  terminie: 10.02.2018

Zapisy do 08.02.2018

Rozpoczęcie zawodów: 13:00 Rejestracja: od godz. 13.00.00 do godz. 13.30

Zakończenie zawodów: 18:00

Konkurencja
1.Pistolet centralnego zapłonu

2. Pistolet sportowy bocznego zpłonu

3. Karabin centralnego zapłonu

4. Karabinek sportowy bocznego zapłonu

1. Pistolet sportowy bocznego zapłonu

Odległość – 25 m

Tarcza – Tps

Ilość strzałów- 5 strzałów -5 ocenianych

czas – 3 +5 min

Postawa – stojąc z wolnej ręki

2.Pistolet centralnego zapłonu

Broń – pistolet centralnego zapłonu

Odległość – 25 m

Tarcza – Tps

ilość strzałów – 5 strzałów – 5 ocenianych

Czas – 3 + 5 min

Postawa – stojąc, z wolnej ręki

3.Karabinek bocznego zapłonu

Broń – karabinek bocznego zapłonu

Odległość= 25 m

ilość strzałów- 5 strzałów- 5 ocenianych

czas – 3+5 min

Postawa – stojąca,

4. Karabin centralnego zapłonu

Broń  – gładkolufowa

Odległość – 50 m

Ilość strzałów – 5 strzałów – 5 ocenianych

Czas- 3+5 min

Postawa – stojąca

Cennik startów

L.p Broń i amunicja klubowa Broń i amunicja własna
1 Pistolet bocz.zapł.

15,00 zł

10,00 zł

2 Pistolet cz

25,00 zł

10,00 zł

3 Karabin bz

15,00 zł

10,00 zł

4 Karabin cz

35,00 zł

10,00 zł

5 Razem

90,00 zł

40,00 zł

Klubowicze Klubu Sportowego              80,00 zł                          30,00 zł

Snajper w Lubrzy

Wpisowe – 15 zł

Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć osoby będące członkami klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, posiadające aktualną licencję strzelecką. W zawodach mogą wziąć udział również osoby bez patentu strzeleckiego i licencji, ale będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim.

Klasyfikacje

Prowadzona będzie klasyfikacja SNAJPER 2018 uwzględniające 2 konkurencje pistoletowe i 2 konkurencja z karabinu,

W każdej konkurencji za zajęcie I – III miejsca – medale

W klasyfikacji Open – I-III miejsce – puchary

Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność klubową, w tym także ci, którzy w zawodach startują poza konkursem.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Decyzje prowadzącego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu
 • Organizator zapewnia broń i amunicję
 • Przygotowania broni i ładowania amunicją magazynków dokonują wyłącznie prowadzący strzelanie
 • Zaliczanie przestrzelin odbywać się będzie w obecności zawodnika
 • Zacięcia broni usuwane są wyłącznie przez prowadzących
 • Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu
 • Wszystkich zawodników obowiązuje zapoznanie się z regulaminem strzelnicy i bezwzględne przestrzegania go.

09.12.2017 ZAWODY ROZPOCZYNAMY OD GODZINY 14.00

Regulamin zawodów strzeleckich

Organizator

Zawody organizowane są przez Strzelnicę Sportową „Snajper” i Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki SNAJPER w Lubrzy i

66-218 Lubrza os. Zacisze 24

Cel zawodów

Popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową oraz integracja środowisk strzeleckich.

Miejsce i termin zawodów

Zawody odbywają się w strzelnicy SNAJPER w Lubrzy w następującym  terminie: 09.12.2017

Zapisy do 08.12.2017

Rozpoczęcie zawodów: 12:00 Rejestracja: od godz. 12.00 do godz. 12.30

Zakończenie zawodów: 18:00

Konkurencja
1.Pistolet centralnego zapłonu

2. Pistolet sportowy bocznego zapłonu

3.Strzelba gładkolufowa

4. Karabinek sportowy bocznego zapłonu

5.Karabinek sportowy centralnego zapłonu

1. Pistolet sportowy bocznego zapłonu

Odległość – 25 m

Tarcza – Tps

Ilość strzałów – 5 ocenianych

Postawa – stojąc z wolnej ręki

2.Pistolet centralnego zapłonu

Broń – pistolet centralnego zapłonu

Odległość – 25 m

Tarcza – Tps

ilość strzałów – 5 ocenianych

Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz

3.Karabinek bocznego zapłonu

Broń – karabinek bocznego zapłonu

Odległość= 25 m

ilość strzałów-  5 ocenianych

Postawa – stojąca,

Cennik startów

L.p Broń i amunicja klubowa Broń i amunicja własna
1 Pistolet bocz.zapł.

15,00 zł

10,00 zł

2 Pistolet cz

25,00 zł

10,00 zł

3 Karabin bz

15,00 zł

10,00 zł

RAZEM 

55 zł

30 zł

Wpisowe – 10 zł
                    

 

 

   

Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć osoby będące członkami klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, posiadające aktualną licencję strzelecką. W zawodach mogą wziąć udział również osoby bez patentu strzeleckiego i licencji, ale będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim. Osoby takie będą jednak startować poza konkursem i w komunikatach klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami PZSS oznaczane będą jako „PK”.

Klasyfikacje

Prowadzona będzie klasyfikacja klubowa SNAJPER 2017 uwzględniające 2 konkurencje pistoletowe i 1 konkurencja z karabinu, 1 z strzelby

W każdej konkurencji za zajęcie I – III miejsca – medale

Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność klubową, w tym także ci, którzy w zawodach startują poza konkursem.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Decyzje prowadzącego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu
 • Organizator zapewnia broń i amunicję
 • Przygotowania broni i ładowania amunicją magazynków dokonują wyłącznie prowadzący strzelanie
 • Zaliczanie przestrzelin odbywać się będzie w obecności zawodnika
 • Zacięcia broni usuwane są wyłącznie przez prowadzących
 • Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu
 • Wszystkich zawodników obowiązuje zapoznanie się z regulaminem strzelnicy i bezwzględne przestrzeganie go.