Zawody

ZAPRASZAMY NA ZAWODY W ROKU 2022

 

             KALENDARZ ZAWODÓW  2022

DATA

ZAWODY

TERMIN ZAPISÓW

UWAGI

26 – 03 – 2022

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE ( STATYCZNE)

23 – 03 – 2022

 

23 – 04-2022

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

(DYNAMICZNE)

20 – 04 – 2022

 

07 – 05 – 2022

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

(STATYCZNE)

03 – 05 – 2022

 

28 – 05 – 2022

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

(DYNAMICZNE)

25 – 05 – 2022

 

25 – 06 – 2022

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

(STATYCZNE)

22 – 06 – 2022

 

27 – 08 – 2022

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

(DYNAMICZNE)

24 – 08 – 2022

 

24 – 09 – 2022

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

(STATYCZNE)

21 – 09 – 2022

 

08 – 10 – 2022

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

(DYNAMICZNE)

05 – 10 – 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ ZAWODÓW  2021

 

       

1.

27.02.2021

Otwarte Zawody Strzeleckie w Lubrzy

 

2.

27.03.2021

Otwarte Zawody Strzeleckie w Lubrzy

 

3.

24.04.2021

Otwarte Zawody Strzeleckie w Lubrzy

 

4.

28–29.05.

2021

Otwarte Zawody Strzeleckie w Lubrzy

 

5.

19.06.

2021

Otwarte Zawody Strzeleckie w Lubrzy

ZAPISY DO 16-06-2021

6.

15.08.2021

Otwarte Zawody Strzeleckie w Lubrzy

ZAPISY  DO

11-08-2021

 

7.

17 -18.09.

2021

Otwarte Zawody Strzeleckie w Lubrzy

ZAPISY DO 14-09-2021

Regulamin zawodów strzeleckich 25-09-2021

Organizator

Zawody organizowane są przez Strzelnicę Sportową „Snajper” i Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki SNAJPER

Cel zawodów

Popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową oraz integracja środowisk strzeleckich.

Miejsce i termin zawodów

Zawody odbywają się w strzelnicy SNAJPER w Lubrzy w następującym terminie: 25.09.2021

Rozpoczęcie zawodów: SOBOTA od godz. 12.00

Rejestracja: od godz. 12.00.00 do 13.00

Zakończenie zawodów: około godziny 16.00

Konkurencja
Zawody dynamiczne – strzelanie na czas do celi metalowych

Pistolet centralnego zapłonu

Broń – pistolet

Tarcza – strzały do celu ( gwiazda)

Ilość strzałów- 20 strzałów

Postawa – stojąca

Strzelanie na czas

Karabin centralnego zapłonu

Tarcza – strzały do celu ( gong )

Ilość strzałów- 5 strzałów

Postawa – stojąca

Strzelanie na czas

 

Cennik zawodów:

                                                          Broń klubowa                                         Broń własna

pistolet centralnego zapłonu –         60 zł                                                            10 zł

karabin cz –                                         30 zł                                                           10 zł

                                                             90 zł                                                       20 zł

Wpisowe                                                30 zł                                                              30 zł

Razem                                                    120 zł                                                       50 zł

Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć osoby będące członkami klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, posiadające aktualną licencję strzelecką. W zawodach mogą wziąć udział również osoby bez patentu strzeleckiego i licencji, ale będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim.

Klasyfikacje

Klasyfikacja na podstawie czasu i przeliczenia punktów na sekundy czasowe .

Opuszczony cel + doliczone 20 sekund ,

Za każde trafienie w cel – 5 sekund

Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność klubową, w tym także ci, którzy w zawodach startują poza konkursem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Decyzje prowadzącego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu

  • Organizator zapewnia broń i amunicję o ile zawodnik nie posiada własnej broni

  • Zacięcia broni usuwane są wyłącznie przez prowadzących

  • Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu

  • Wszystkich zawodników obowiązuje zapoznanie się z regulaminem strzelnicy i bezwzględne przestrzegania

 

 

Zawody 15.08.2021 odbędą się od godziny 10.00

Zgłoszenia przyjmujemy do 11.08.2021.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 664418467

Cennik zawodów:

                                                                                              Broń klubowa                      Broń własna

strzelba gładkolufowa –                                                               35 zł                                    10 zł

pistolet boczny zapłon –                                                               15 zł                                      10 zł

pistolet centralnego zapłonu –                                                     30 zł                                      10 zł

karabin bz –                                                                                     15 zł                                      10 zł

karabin cz –                                                                                      25 zł                                     10 zł

                                                                                                       120 zł                               50 zł

Wpisowe                                                                                             20 zł                                     20 zł

                                                                                                           140  zł                               70  zł                                                             

                                                                                              REGULAMIN ZAWODÓW

Regulamin zawodów strzeleckich 15-08-2021

Organizator

Zawody organizowane są przez Strzelnicę Sportową „Snajper” i Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki SNAJPER

Cel zawodów

Popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową oraz integracja środowisk strzeleckich.

Miejsce i termin zawodów

Zawody odbywają się w strzelnicy SNAJPER w Lubrzy w następującym terminie: 15.08.2021

Rozpoczęcie zawodów: NIEDZIELA od godz. 10.00

Rejestracja: od godz. 9.30.00 do 10.00

Zakończenie zawodów: około godziny 14.00

Konkurencja
Zawody dynamiczne – strzelanie na czas do celi metalowych

Pistolet centralnego zapłonu

Broń – pistolet

Tarcza – strzały do celu ( gong )

Ilość strzałów- 10 strzałów

Postawa – stojąca

Strzelanie na czas

Pistolet bocznego zapłonu

Broń – pistolet

Tarcza – strzały do celu ( gong )

Ilość strzałów- 5 strzałów

Postawa – stojąca

Strzelanie na czas

Karabin centralnego zapłonu

Tarcza – strzały do celu ( gong )

Ilość strzałów- 6 strzałów

Postawa – stojąca

Strzelanie na czas

Karabin bocznego zapłonu

Tarcza – strzały do celu ( gong )

Ilość strzałów- 6 strzałów

Postawa – stojąca

Strzelanie na czas

Strzelba gładkolufowa

Tarcza – strzały do celu ( gong )

Ilość strzałów- 5 strzałów

Postawa – stojąca

Strzelanie na czas

Cennik zawodów:

                                                              Broń klubowa                               Broń własna

strzelba gładkolufowa –                          35 zł                                              10 zł

pistolet boczny zapłon –                          15 zł                                              10 zł

pistolet centralnego zapłonu –                30 zł                                             10 zł

karabin bz –                                                15 zł                                               10 zł

karabin cz –                                                25 zł                                              10 zł

                                                                   120 zł                                         50 zł

Wpisowe                                                        20 zł                                              20 zł

Razem                                                           140 zł                                         70 zł

Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć osoby będące członkami klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, posiadające aktualną licencję strzelecką. W zawodach mogą wziąć udział również osoby bez patentu strzeleckiego i licencji, ale będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim.

Klasyfikacje

Klasyfikacja na podstawie czasu i przeliczenia punktów na sekundy czasowe .

Opuszczony cel + doliczone 5 sekund ,

Za każde trafienie w gong – 5 sekund

Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność klubową, w tym także ci, którzy w zawodach startują poza konkursem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Decyzje prowadzącego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu

  • Organizator zapewnia broń i amunicję o ile zawodnik nie posiada własnej broni

  • Zacięcia broni usuwane są wyłącznie przez prowadzących strzelanie

  • Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu

  • Wszystkich zawodników obowiązuje zapoznanie się z regulaminem strzelnicy i bezwzględne przestrzegania