Zawody

ZAPRASZAMY NA ZAWODY W ROKU 2023

TERMINARZ ZAWODÓW

2023

STRZELNICA SPORTOWA SNAJPER

W LUBRZY

       

1.

25.03.2023

I Otwarte Zawody Strzeleckie

 

2.

23.04.2023

II Otwarte Zawody Strzeleckie

 

3.

20.05.2023

III Otwarte Zawody Strzeleckie

 

4.

01.07.2023

Zamknięte Zawody Strzeleckie

 

5.

09.09.2023

IV Otwarte Zawody Strzeleckie

 

6.

07.10.2023

V Otwarte Zawody Strzeleckie. Zakończenie Sezonu

 

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

20-05-2023r.

I. Organizator:

Klub Strzelecki SNAJPER w Lubrzy

II. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego;
– Umożliwienie sportowej rywalizacji;
– Podnoszenie umiejętności strzeleckich;
– Wyłonienie najlepszych strzelców.

III. Miejsce i termin zawodów:

– Strzelnica Sportowa SNAJPER Lubrza, oś. Zacisze 24
– Sobota 20.05.2023, godzina 10.00 do 13.00

Rejestracja zawodników od godziny 9.30


IV. Uczestnicy zawodów:

Uczestnikiem zawodów może być każda osoba , która jest:
– członkiem klubów strzeleckich PZSS
– lub osoby będące lub nie będące członkami klubów strzeleckich.

V. Zgłoszenia udziału:
Zgłoszenia przyjmowane są do 18.05.2023 godz. 12.00

VI. Opis konkurencji

Dynamiczny tor wielobroniowy. Zawodnik może posiadać dowolną ilość amunicji na sobie lub w wyznaczonych miejscach. Magazynki karabinowe załadowane max 5 szt. amunicji. Magazynki pistoletowe załadowane max 10 szt. amunicji. Broń w wyznaczonych miejscach, dopuszcza się pistolet w kaburze, jednak po wykorzystaniu należy go odłożyć do UDB. Broń w UDB bez amunicji , podpiętych magazynków przed i po wykorzystaniu.

Nie rozładowanie użytej broni przed jej odłożeniem będzie skutkować dyskwalifikacją.

Każda broń musi być wykorzystana tylko w swojej strefie, w innym przypadku nastąpi dyskwalifikacja zawodnika. Podczas prowadzenia ognia z strzelby obowiązuje maksymalne doładowanie dwoma nabojami.

Kolejność użycia broni dowolna.

Należy wykonać :

– karabinem ostrzelać cele metalowe

– pistoletem , ostrzelać tarcze minimalnie 2 strzałami oraz ostrzelać cele metalowe

– strzelbą ostrzelać cele metalowe

VII. Punktacja:

Wygrywa Zawodnik, który wykona tor w najkrótszym czasie.

nietrafienie (mis) +10s

delta +5s – charli +3s

cele no schoot +10s

– ostrzelanie celu z niewłaściwego rodzaju broni +10

– prowadzenie ognia z niewłaściwej strefy lub poza nią +10

Na całym torze obowiązują kąty 90′ dla każdej broni, nie przestrzeganie kątów bezpieczeństwa będzie skutkować dyskwalifikacją.

VIII Minimalna ilość amunicji:.

pistolet centralny zapłon 11 szt.

karabin centralny zapłon 6 szt.

strzelba 8 szt. (amunicja tylko śrutowa)

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w przebiegu konkurencji. Trasa i poszczególne elementy toru zostaną omówione na odprawie przed rozpoczęciem startów w dniu zawodów.

IX. Broń i amunicja:


1. Do wszystkich konkurencji broń własna lub Organizatora.
2. Amunicja (w przypadku wszystkich konkurencji) – własna lub Organizatora za opłatą ( o ile zawodnik zrzeszony PZSS nie posiada własnej)

X. Koszt udziału:
1. Broń i amunicja własna – 60 zł.

2. Broń i amunicja klubowa :

Karabin centralny zapłon – 46 zł

Pistolet centralny zapłon – 54 zł

Strzelba – 50 zł

Wpisowe – 30 zł

XI. Sprawy organizacyjne.
– Przyjazd zawodników we własnym zakresie.

 

Otwórz zdjęcie

Otwórz zdjęcie

 

 

Otwórz zdjęcie

 

Otwórz zdjęcie

 

 

 

 

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

23-04-2023

I. Organizator:

Stowarzyszenie Strzeleckie Klub Strzelecki SNAJPER i Strzelnica Sportowa SNAJPER Lubrza

II. Cel zawodów:
– Popularyzacja strzelectwa sportowego;
– Umożliwienie sportowej rywalizacji;
– Podnoszenie umiejętności strzeleckich;
– Wyłonienie najlepszych strzelców.

III. Miejsce i termin zawodów:
– Strzelnica Sportowa SNAJPER Lubrza, oś. Zacisze 24
– Niedziela 2
3.04.2023, godzina 15.00 do 18.00

IV. Uczestnicy zawodów:
Uczestnikiem zawodów może być każda osoba pełnoletnia, która jest:
– członkiem klubów strzeleckich PZSS
– lub osoby nie będące członkami klubów strzeleckich.
Na zawodach będzie obecny Obserwator LZSS.

VI. Zgłoszenia udziału:
Zgłoszenia przyjmowane są do 2
0.04.2023

VII. Konkurencje:
1. Pistolet sportowy Psp (25m) tarcza Ps:
– 5 strzałów ocenianych;
– Czas na wykonanie zadania wg przepisów ISSF;
– Klasyfikacja konkurencji: ze względu na sumę punktów. W przypadku równej ilości punktów dwojga lub więcej zawodników o wyższym miejscu decyduje liczba 10, 9, 8, itd..
2. Pistolet centralnego zapłonu Pcz (25m) tarcza Ps:
– 5 strzałów ocenianych;
– Czas na wykonanie zadania wg przepisów ISSF;
– Klasyfikacja konkurencji: j.w.
3. Karabin centralnego zapłonu Kcz (50m) tarcza P-23:
– 3 strzały oceniane
– Konkurencja rozgrywana w postawie stojącej
– Broń: karabiny 5,56-7,92 (dopuszczone przyrządy optyczne)
– Czas na wykonanie zadania wg przepisów ISSF;
– Klasyfikacja konkurencji: j.w.
4. Karabin bocznego zapłonu Ksp (50m) tarcza P-23:
– 5 strzałów ocenianych
– Konkurencja rozgrywana w postawie stojącej
– Broń: karabiny 5,6 (dopuszczone przyrządy optyczne)
– Czas na wykonanie zadania wg przepisów ISSF;
– Klasyfikacja konkurencji: j.w.

VIII. Broń i amunicja:
1. Do wszystkich konkurencji broń własna lub Organizatora.
2. Amunicja (w przypadku wszystkich konkurencji) – własna lub Organizatora za opłatą.

IX. Koszt udziału:
1. Koszt udziału we wszystkich konkurencjach: 1
00zł. / osoba – broń i amunicja Organizatora’

2. Broń i amunicja własna ( KLUBOWICZE) – 70 zł./osoba

3. Broń i amunicja własna ( osoby nie należące do Klubu Snajper) -110zł./osoba + opłaty za broń i amunicję (jeżeli będzie klubowa)

X. Klasyfikacja:
1. Zawody przeprowadzone zostaną wg formuły „Open 18+” co oznacza zgodnie z pkt. IV niniejszego regulaminu, że wziąć w nich udział mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2. Klasyfikacja zostanie sporządzona indywidualnie dla każdej konkurencji.
4. Dodatkowo organizator przewiduje sporządzenie klasyfikacji ogólnej wśród osób, które wezmą udział we wszystkich zawodach organizowanych przez Organizatora. W klasyfikacjach tych uwzględnione zostaną sumy punktów ze wszystkich konkurencji Wyniki zostaną ogłoszone na ostatnich zawodach w roku 2023. Przewidziane nagrody.

XI. Nagrody i wyróżnienia.

1. Klasyfikacja ogólna (udział we wszystkich konkurencjach):
Za zdobycie miejsc 1. do 3. – Puchary.

XII. Sprawy organizacyjne.
– Przyjazd zawodników we własnym zakresie.
– Organizator zapewnia gorącą kawę, herbatę oraz napoje zimne,
zupa
– Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zawodników dopuszczonych do startu ze względu na ograniczone możliwości czasowe.

XIII. Postanowienia końcowe.
– Obecność na zawodach jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku oraz imienia i nazwiska (zamieszczanie na stronach internetowych organizatora i partnerów wydarzenia, prasie i podobnych mediach) w celu prezentacji osiągnięć.
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu nie później niż w dniu zawodów przed ich rozpoczęciem.
– Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie Organizatora po zatwierdzeniu przez LZSS.

OPŁATY

Konkurencja

Pistolet bz

Pistolet cz

Karabin bz

Karabin cz

Wpisowe

Broń, amunicja strzelnicy

10 zł

20 zł

10 zł

30 zł

30 zł

Broń i amunicja własna (klubowicze)

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

30 zł

Broń i amunicja własna ( poza klubem)

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

30 zł

 

 

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

25-03-2023

I. Organizator:

Stowarzyszenie Strzeleckie Klub Strzelecki SNAJPER i Strzelnica Sportowa SNAJPER Lubrza

II. Cel zawodów:
– Popularyzacja strzelectwa sportowego;
– Umożliwienie sportowej rywalizacji;
– Podnoszenie umiejętności strzeleckich;
– Wyłonienie najlepszych strzelców.

III. Miejsce i termin zawodów:
– Strzelnica Sportowa SNAJPER Lubrza, oś. Zacisze 24
– Sobota 2
5.03.2023, godzina 10.00 do 14.00

IV. Uczestnicy zawodów:
Uczestnikiem zawodów może być każda osoba pełnoletnia, która jest:
– członkiem klubów strzeleckich PZSS
– lub osoby nie będące członkami klubów strzeleckich.
Na zawodach będzie obecny Obserwator LZSS.

VI. Zgłoszenia udziału:
Zgłoszenia przyjmowane są do 23.03.202
3

VII. Konkurencje:
1. Pistolet sportowy Psp (25m) tarcza Ps:
– 5 strzałów ocenianych;
– Czas na wykonanie zadania wg przepisów ISSF;
– Klasyfikacja konkurencji: ze względu na sumę punktów. W przypadku równej ilości punktów dwojga lub więcej zawodników o wyższym miejscu decyduje liczba 10, 9, 8, itd..
2. Pistolet centralnego zapłonu Pcz (25m) tarcza Ps:
– 5 strzałów ocenianych;
– Czas na wykonanie zadania wg przepisów ISSF;
– Klasyfikacja konkurencji: j.w.
3. Karabin centralnego zapłonu Kcz (50m) tarcza P-23:
– 3 strzały oceniane
– Konkurencja rozgrywana w postawie stojącej
– Broń: karabiny 5,56-7,92 (dopuszczone przyrządy optyczne)
– Czas na wykonanie zadania wg przepisów ISSF;
– Klasyfikacja konkurencji: j.w.
4. Karabin bocznego zapłonu Ksp (50m) tarcza P-23:
– 5 strzałów ocenianych
– Konkurencja rozgrywana w postawie stojącej
– Broń: karabiny 5,6 (dopuszczone przyrządy optyczne)
– Czas na wykonanie zadania wg przepisów ISSF;
– Klasyfikacja konkurencji: j.w.
5. Strzelba dynamiczna:
– 3 strzały do popperów, odległość 12 m;
– Broń: Strzelba kal. 12/76 lub 16/70
– Zasady konkurencji: Po sygnale dźwiękowym zawodnik ładuje amunicję do strzelby i oddaje 3 strzały do popperów. Czas zostaje zatrzymany po ostatnim strzale;
– Klasyfikacja konkurencji: do klasyfikacji ogólnej brani są zawodnicy, którzy osiągnęli wynik trzech celnych strzałów. We wszystkich przypadkach decyduje celność oraz (w drugiej kolejności) czas. W przypadku równej ilości trafionych popperów dwojga lub więcej zawodników o wyższym miejscu decyduje czas wykonania zadania;

VIII. Broń i amunicja:
1. Do wszystkich konkurencji broń własna lub Organizatora.
2. Amunicja (w przypadku wszystkich konkurencji) – własna lub Organizatora za opłatą.

IX. Koszt udziału:
1. Koszt udziału we wszystkich konkurencjach: 150zł. / osoba – broń i amunicja Organizatora’

2. Broń i amunicja własna ( KLUBOWICZE) – 80 zł./osoba

3. Broń i amunicja własna ( osoby nie należące do Klubu Snajper) -100zł./osoba

X. Klasyfikacja:
1. Zawody przeprowadzone zostaną wg formuły „Open 18+” co oznacza zgodnie z pkt. IV niniejszego regulaminu, że wziąć w nich udział mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2. Klasyfikacja zostanie sporządzona indywidualnie dla każdej konkurencji.
4. Dodatkowo organizator przewiduje sporządzenie klasyfikacji ogólnej wśród osób, które wezmą udział we wszystkich zawodach organizowanych przez Organizatora. W klasyfikacjach tych uwzględnione zostaną sumy punktów ze wszystkich konkurencji (przy dodatkowym założeniu, że w strzelbie dynamicznej 1 trafiony/przewrócony popper = 1 pkt.).Wyniki zostaną ogłoszone na ostatnich zawodach w roku 202
3. Przewidziane nagrody.

XI. Nagrody i wyróżnienia.

1. Klasyfikacja ogólna (udział we wszystkich konkurencjach):
Za zdobycie miejsc 1. do 3. – Puchary.

XII. Sprawy organizacyjne.
– Przyjazd zawodników we własnym zakresie.
– Organizator zapewnia gorącą kawę, herbatę oraz napoje zimne,pieczone kiełbaski na ognisku
– Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zawodników dopuszczonych do startu ze względu na ograniczone możliwości czasowe.
– Obowiązek ubezpieczenia zawodników na czas zawodów spoczywa na klubach zgłaszających swoich zawodników.

XIII. Postanowienia końcowe.
– Obecność na zawodach jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku oraz imienia i nazwiska (zamieszczanie na stronach internetowych organizatora i partnerów wydarzenia, prasie i podobnych mediach) w celu prezentacji osiągnięć.
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu nie później niż w dniu zawodów przed ich rozpoczęciem.
– Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie Organizatora po zatwierdzeniu przez LZSS.

 

 

ZAWODY OSTATNIEJ SZANSY

30.12.2022 O GODZINIE 10.00 ODBĘDĄ SIĘ OSTATNIE ZAWODY STRZELECKIE ( Zawody odbędą się, jeżeli będą chętni, zgłoszenia do 29.12.2022 do godziny 12.00 pod numerem 660494636)

 

 

ZAWODY WIGILIJNE 17.12.2022

OGŁOSZENIE!!!!!

Wpłaty za zawody dokonujemy na konto Stowarzyszenia

BGŻ BNP   

22  2030  0045  1110  0000 0413  8990

 

ZAWODY   17.12.2022

VIII OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

Regulamin zawodów strzeleckich 17-12-2022

I Organizator

Zawody organizowane są przez  Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki SNAJPER

II Cel zawodów

Popularyzacja strzelectwa sportowego;
– Umożliwienie sportowej rywalizacji;
– Podnoszenie umiejętności strzeleckich;
– Wyłonienie najlepszych strzelców.

III. Uczestnicy zawodów:
Uczestnikiem zawodów może być każda osoba pełnoletnia, która jest:
– członkiem klubów strzeleckich PZSS
– lub osoby nie będące członkami klubów strzeleckich.
Na zawodach będzie obecny Obserwator LZSS.

IV. Zgłoszenia udziału:
Zgłoszenia przyjmowane są do 08.11.2022  ( 660 494 636 lub 664 418 467)

V. Miejsce i termin zawodów

Zawody odbywają się w strzelnicy SNAJPER w Lubrzy w następującym terminie: 17.12.2022

Rozpoczęcie zawodów: SOBOTA od godz. 12.30

Rejestracja: od godz. 12.00.00 do 12.30

Zakończenie zawodów: około godziny 16.00
Konkurencje:

1. Pistolet sportowy Psp (25m) tarcza Ps:
– 10 strzałów ocenianych;
– Czas na wykonanie zadania 5 min;
– Klasyfikacja konkurencji: ze względu na sumę punktów. W przypadku równej ilości punktów dwojga lub więcej zawodników o wyższym miejscu decyduje liczba 10, 9, 8, itd..

 

2. Pistolet centralnego zapłonu Pcz (25m) tarcza Ps:
– 10 strzałów ocenianych;
– Czas na wykonanie zadania 5 min;
– Klasyfikacja konkurencji: jw.

 1. Karabin bocznego zapłonu Ksp (50m) tarcza 14×14 cm:
  – 10 strzałów ocenianych
  – Konkurencja rozgrywana w postawie stojącej
  – Broń: karabiny 5,6 przyrządy mechaniczne
  – Czas na wykonanie zadania 5 min;
  – Klasyfikacja konkurencji: jw.

 2. Karabin centralnego zapłonu Kcz (50m) tarcza 14×14 cm:
  – 10 strzałów ocenianych
  – Konkurencja rozgrywana w postawie stojącej
  – Broń: karabiny dowolnego kalibru przyrządy mechaniczne
  – Czas na wykonanie zadania 5 min;
  – Klasyfikacja konkurencji: jw.

VIII. Broń i amunicja:
1. Do wszystkich konkurencji broń własna lub Organizatora.
2. Amunicja (w przypadku wszystkich konkurencji) – własna lub Organizatora za opłatą.

IX. Koszt udziału:
1. Koszt udziału we wszystkich konkurencjach: ???????zł. / osoba – broń i amunicja Organizatora’

2. Broń i amunicja własna – 60 zł./osoba


Klasyfikacja:

1. Klasyfikacja zostanie sporządzona indywidualnie dla każdej konkurencji.
2. Dodatkowo organizator przewiduje sporządzenie klasyfikacji generalnej

 1. Nagrody i wyróżnienia.

1. Klasyfikacja ogólna (udział we wszystkich konkurencjach):
Za zdobycie miejsc 1. do 3. – Puchary.

XII. Sprawy organizacyjne.
– Przyjazd zawodników we własnym zakresie.
– Organizator zapewnia poczęstunek

 

XIII. Postanowienia końcowe.
– Obecność na zawodach jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku oraz imienia i nazwiska (zamieszczanie na stronach internetowych organizatora i partnerów wydarzenia, prasie i podobnych mediach) w celu prezentacji osiągnięć.
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu nie później niż w dniu zawodów przed ich rozpoczęciem.

 

.
Konto Stowarzyszenia

BGŻ BNP   

22  2030  0045  1110  0000 0413  8990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

08-05-2022

I. Organizator:

Strzelnica Sportowa SNAJPER Lubrza

II. Cel zawodów:
– Popularyzacja strzelectwa sportowego;
– Umożliwienie sportowej rywalizacji;
– Podnoszenie umiejętności strzeleckich;
– Wyłonienie najlepszych strzelców.

III. Miejsce i termin zawodów:
– Strzelnica Sportowa SNAJPER Lubrza, oś. Zacisze 24
Niedziela 08.05.2022, godzina 15.00 do 18.00

IV. Uczestnicy zawodów:
Uczestnikiem zawodów może być każda osoba pełnoletnia, która jest:
– członkiem klubów strzeleckich PZSS
– lub osoby nie będące członkami klubów strzeleckich.
Na zawodach będzie obecny Obserwator LZSS.

VI. Zgłoszenia udziału:
Zgłoszenia przyjmowane są do
06.05.2022

VII. Konkurencje:
1. Pistolet sportowy Psp (25m) tarcza Ps:
– 5 strzałów ocenianych;
– Czas na wykonanie zadania wg przepisów ISSF;
– Klasyfikacja konkurencji: ze względu na sumę punktów. W przypadku równej ilości punktów dwojga lub więcej zawodników o wyższym miejscu decyduje liczba 10, 9, 8, itd..
2. Pistolet centralnego zapłonu Pcz (25m) tarcza Ps:
– 5 strzałów ocenianych;
– Czas na wykonanie zadania wg przepisów ISSF;
– Klasyfikacja konkurencji: jw.

3. Karabin bocznego zapłonu Ksp (50m) tarcza P-23:
– 5 strzałów ocenianych
– Konkurencja rozgrywana w postawie stojącej
– Broń: karabiny 5,6 (dopuszczone przyrządy optyczne)
– Czas na wykonanie zadania wg przepisów ISSF;
– Klasyfikacja konkurencji: jw.

VIII. Broń i amunicja:
1. Do wszystkich konkurencji broń własna lub Organizatora.
2. Amunicja (w przypadku wszystkich konkurencji) – własna lub Organizatora za opłatą.

IX. Koszt udziału:
1. Koszt udziału we wszystkich konkurencjach:
90 zł. / osoba – broń i amunicja Organizatora’

2. Broń i amunicja własna – 60 zł./osoba

X. Klasyfikacja:
1. Zawody przeprowadzone zostaną wg formuły „Open 18+” co oznacza zgodnie z pkt. IV niniejszego regulaminu, że wziąć w nich udział mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2. Klasyfikacja zostanie sporządzona indywidualnie dla każdej konkurencji.
4. Dodatkowo organizator przewiduje sporządzenie klasyfikacji ogólnej wśród osób, które wezmą udział we wszystkich zawodach organizowanych przez Organizatora. W klasyfikacjach tych uwzględnione zostaną sumy punktów ze wszystkich konkurencji .Wyniki zostaną ogłoszone na ostatnich zawodach w roku 2022. Przewidziane nagrody.

XI. Nagrody i wyróżnienia.

1. Klasyfikacja ogólna (udział we wszystkich konkurencjach):
Za zdobycie miejsc 1. do 3. – Puchary.

XII. Sprawy organizacyjne.
– Przyjazd zawodników we własnym zakresie.
– Organizator zapewnia gorącą kawę, herbatę oraz napoje zimne,pieczone kiełbaski na ognisku
– Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zawodników dopuszczonych do startu ze względu na ograniczone możliwości czasowe.
– Obowiązek ubezpieczenia zawodników na czas zawodów spoczywa na klubach zgłaszających swoich zawodników.

XIII. Postanowienia końcowe.
– Obecność na zawodach jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku oraz imienia i nazwiska (zamieszczanie na stronach internetowych organizatora i partnerów wydarzenia, prasie i podobnych mediach) w celu prezentacji osiągnięć.
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu nie później niż w dniu zawodów przed ich rozpoczęciem.

 

II OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

W LUBRZY

Regulamin zawodów strzeleckich 23-04-2022

I Organizator

Zawody organizowane są przez Strzelnicę Sportową „Snajper” i Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki SNAJPER

II Cel zawodów

Popularyzacja strzelectwa sportowego;
– Umożliwienie sportowej rywalizacji;
– Podnoszenie umiejętności strzeleckich;
– Wyłonienie najlepszych strzelców.

III. Uczestnicy zawodów:
Uczestnikiem zawodów może być każda osoba pełnoletnia, która jest:
– członkiem klubów strzeleckich PZSS
– lub osoby nie będące członkami klubów strzeleckich.
Na zawodach będzie obecny Obserwator LZSS.

IV. Zgłoszenia udziału:
Zgłoszenia przyjmowane są do 20.04.2022

V. Miejsce i termin zawodów

Zawody odbywają się w strzelnicy SNAJPER w Lubrzy w następującym terminie: 23.04.2022

Rozpoczęcie zawodów: SOBOTA od godz. 10.00

Rejestracja: od godz. 10.00.00 do 11.00

Zakończenie zawodów: około godziny 13.00

VI. Konkurencja
Zawody dynamiczne – strzelanie na czas do celi metalowych

VI. Konkurencje: Tor dynamiczny

1. Karabin bocznego zapłonu – cele metalowe/tarcza IPSC 4 strzały

2. Karabin centralnego zapłonu – cele metalowe/tarcza IPSC 4 strzały

3. Pistolet centralnego zapłonu – cele metalowe/tarcza IPSC 10 strzałów

3. Pistolet bocznego zapłonu – cele metalowe/tarcza IPSC 5 strzały

4. Strzelba – cele metalowe 3 strzały

 Wynik stanowi czas przebiegu + punkty karne: 3 sekundy za pole Charlie na tarczy IPSC, 5 sekund za pole Delta na tarczy IPSC, 10 sekund za nietrafienie tarczy IPSC, 10 sekund za niestrącony lub nietrafiony(karabin) cel metalowy, 10 sekund za trafienie celu ,, nie strzelać,, , 10 sekund kary za każde przemieszczanie się z palcem na spuście. Konkurencję wygrywa zawodnik, który uzyska najniższy czas przebiegu. W przypadku uzyskania takich samych wyników o miejsca medalowe zostanie rozegrana dogrywka.

Broń, niezależnie od kierunku biegu zawsze skierowana w stronę kulochwytu pod rygorem dyskwalifikacji.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w przebiegu konkurencji. Trasa i poszczególne elementy toru zostaną omówione na odprawie przed rozpoczęciem startów w dniu zawodów.

VII.. Broń i amunicja:
1. Do wszystkich konkurencji broń własna lub Organizatora.
2. Amunicja (w przypadku wszystkich konkurencji) – własna lub Organizatora za opłatą ( o ile zawodnik zrzeszony PZSS nie posiada własnej)

VIII. Koszt udziału:
1. Koszt udziału we wszystkich konkurencjach: 190
zł. / osoba broń i amunicja Organizatora’

2. Broń i amunicja własna – 80 zł./osoba

IX. Klasyfikacja:
1. Zawody przeprowadzone zostaną wg formuły „Open 18+” co oznacza zgodnie z pkt. IV niniejszego regulaminu, że wziąć w nich udział mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2. Klasyfikacja zostanie sporządzona indywidualnie dla każdej konkurencji.
4. Dodatkowo organizator przewiduje sporządzenie klasyfikacji ogólnej wśród osób, które wezmą udział we wszystkich zawodach organizowanych przez Organizatora. W klasyfikacjach tych uwzględnione zostaną sumy punktów ze wszystkich konkurencji (przy dodatkowym założeniu, że w strzelbie dynamicznej 1 trafiony/przewrócony popper = 1 pkt.).Wyniki zostaną ogłoszone na ostatnich zawodach w roku 2022. Przewidziane nagrody.

Klasyfikacja na podstawie czasu i przeliczenia punktów na sekundy czasowe .

 ,

Za każde trafienie w cel – 5 sekund

X. Sprawy organizacyjne.
– Przyjazd zawodników we własnym zakresie.
– Organizator zapewnia gorącą kawę, herbatę oraz napoje zimne,pieczone kiełbaski na ognisku
– Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zawodników dopuszczonych do startu ze względu na ograniczone możliwości czasowe.
– Obowiązek ubezpieczenia zawodników na czas zawodów spoczywa na klubach zgłaszających swoich zawodników.

XI. Postanowienia końcowe.
– Obecność na zawodach jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku oraz imienia i nazwiska (zamieszczanie na stronach internetowych organizatora i partnerów wydarzenia, prasie i podobnych mediach) w celu prezentacji osiągnięć.
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu nie później niż w dniu zawodów przed ich rozpoczęciem.
– Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie Organizatora po zatwierdzeniu przez LZSS.

Decyzje prowadzącego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu

Organizator zapewnia broń i amunicję o ile zawodnik nie posiada własnej broni

Zacięcia broni usuwane są wyłącznie przez prowadzących

Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu

Wszystkich zawodników obowiązuje zapoznanie się z regulaminem strzelnicy i bezwzględne przestrzegania

I Otwarte Zawody Strzeleckie 26-03-2022 godzina 10.00  ZAPRASZAMY. 

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

                      26-03-2022

I. Organizator:

Stowarzyszenie Strzeleckie Klub Strzelecki SNAJPER i Strzelnica Sportowa SNAJPER Lubrza

II. Cel zawodów:
– Popularyzacja strzelectwa sportowego;
– Umożliwienie sportowej rywalizacji;
– Podnoszenie umiejętności strzeleckich;
– Wyłonienie najlepszych strzelców.

III. Miejsce i termin zawodów:
– Strzelnica Sportowa SNAJPER Lubrza, oś. Zacisze 24
– Sobota 26.03.2022, godzina 10.00 do 14.00

IV. Uczestnicy zawodów:
Uczestnikiem zawodów może być każda osoba pełnoletnia, która jest:
– członkiem klubów strzeleckich PZSS
– lub osoby nie będące członkami klubów strzeleckich.
Na zawodach będzie obecny Obserwator LZSS.

VI. Zgłoszenia udziału:
Zgłoszenia przyjmowane są do 23.03.2022

VII. Konkurencje:
1. Pistolet sportowy Psp (25m) tarcza Ps:
– 5 strzałów ocenianych;
– Czas na wykonanie zadania wg przepisów ISSF;
– Klasyfikacja konkurencji: ze względu na sumę punktów. W przypadku równej ilości punktów dwojga lub więcej zawodników o wyższym miejscu decyduje liczba 10, 9, 8, itd..
2. Pistolet centralnego zapłonu Pcz (25m) tarcza Ps:
– 5 strzałów ocenianych;
– Czas na wykonanie zadania wg przepisów ISSF;
– Klasyfikacja konkurencji: j.w.
3. Karabin centralnego zapłonu Kcz (50m) tarcza P-23:
– 3 strzały oceniane
– Konkurencja rozgrywana w postawie stojącej
– Broń: karabiny 5,56-7,92 (dopuszczone przyrządy optyczne)
– Czas na wykonanie zadania wg przepisów ISSF;
– Klasyfikacja konkurencji: j.w.
4. Karabin bocznego zapłonu Ksp (50m) tarcza P-23:
– 5 strzałów ocenianych
– Konkurencja rozgrywana w postawie stojącej
– Broń: karabiny 5,6 (dopuszczone przyrządy optyczne)
– Czas na wykonanie zadania wg przepisów ISSF;
– Klasyfikacja konkurencji: j.w.
5. Strzelba dynamiczna:
– 3 strzały do popperów, odległość 12 m;
– Broń: Strzelba kal. 12/76 lub 16/70
– Zasady konkurencji: Po sygnale dźwiękowym zawodnik ładuje amunicję do strzelby i oddaje 3 strzały do popperów. Czas zostaje zatrzymany po ostatnim strzale;
– Klasyfikacja konkurencji: do klasyfikacji ogólnej brani są zawodnicy, którzy osiągnęli wynik trzech celnych strzałów. We wszystkich przypadkach decyduje celność oraz (w drugiej kolejności) czas. W przypadku równej ilości trafionych popperów dwojga lub więcej zawodników o wyższym miejscu decyduje czas wykonania zadania;

VIII. Broń i amunicja:
1. Do wszystkich konkurencji broń własna lub Organizatora.
2. Amunicja (w przypadku wszystkich konkurencji) – własna lub Organizatora za opłatą.

IX. Koszt udziału:
1. Koszt udziału we wszystkich konkurencjach: 150zł. / osoba – broń i amunicja Organizatora’

2. Broń i amunicja własna – 80 zł./osoba

X. Klasyfikacja:
1. Zawody przeprowadzone zostaną wg formuły „Open 18+” co oznacza zgodnie z pkt. IV niniejszego regulaminu, że wziąć w nich udział mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2. Klasyfikacja zostanie sporządzona indywidualnie dla każdej konkurencji.
4. Dodatkowo organizator przewiduje sporządzenie klasyfikacji ogólnej wśród osób, które wezmą udział we wszystkich zawodach organizowanych przez Organizatora. W klasyfikacjach tych uwzględnione zostaną sumy punktów ze wszystkich konkurencji (przy dodatkowym założeniu, że w strzelbie dynamicznej 1 trafiony/przewrócony popper = 1 pkt.).Wyniki zostaną ogłoszone na ostatnich zawodach w roku 2022. Przewidziane nagrody.

XI. Nagrody i wyróżnienia.

1. Klasyfikacja ogólna (udział we wszystkich konkurencjach):
Za zdobycie miejsc 1. do 3. – Puchary.

XII. Sprawy organizacyjne.
– Przyjazd zawodników we własnym zakresie.
– Organizator zapewnia gorącą kawę, herbatę oraz napoje zimne,pieczone kiełbaski na ognisku
– Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zawodników dopuszczonych do startu ze względu na ograniczone możliwości czasowe.
– Obowiązek ubezpieczenia zawodników na czas zawodów spoczywa na klubach zgłaszających swoich zawodników.

XIII. Postanowienia końcowe.
– Obecność na zawodach jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku oraz imienia i nazwiska (zamieszczanie na stronach internetowych organizatora i partnerów wydarzenia, prasie i podobnych mediach) w celu prezentacji osiągnięć.
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu nie później niż w dniu zawodów przed ich rozpoczęciem.
– Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie Organizatora po zatwierdzeniu przez LZSS.
– Zawody i ocena wyników zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem, przepisami PZSS oraz ISSF.

 

             KALENDARZ ZAWODÓW  2022

DATA

ZAWODY

TERMIN ZAPISÓW

UWAGI

26 – 03 – 2022

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE ( STATYCZNE)

23 – 03 – 2022

 

23 – 04-2022

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

(DYNAMICZNE)

20 – 04 – 2022

 

08 – 05 – 2022

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

(STATYCZNE)

04 – 05 – 2022

 

28 – 05 – 2022

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

(DYNAMICZNE)

25 – 05 – 2022

 

25 – 06 – 2022

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

(STATYCZNE)

22 – 06 – 2022

 

27 – 08 – 2022

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

(DYNAMICZNE)

24 – 08 – 2022

 

24 – 09 – 2022

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

(STATYCZNE)

21 – 09 – 2022

 

08 – 10 – 2022

OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

(DYNAMICZNE)

05 – 10 – 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ ZAWODÓW  2021

 

       

1.

27.02.2021

Otwarte Zawody Strzeleckie w Lubrzy

 

2.

27.03.2021

Otwarte Zawody Strzeleckie w Lubrzy

 

3.

24.04.2021

Otwarte Zawody Strzeleckie w Lubrzy

 

4.

28–29.05.

2021

Otwarte Zawody Strzeleckie w Lubrzy

 

5.

19.06.

2021

Otwarte Zawody Strzeleckie w Lubrzy

ZAPISY DO 16-06-2021

6.

15.08.2021

Otwarte Zawody Strzeleckie w Lubrzy

ZAPISY  DO

11-08-2021

 

7.

17 -18.09.

2021

Otwarte Zawody Strzeleckie w Lubrzy

ZAPISY DO 14-09-2021

Regulamin zawodów strzeleckich 25-09-2021

Organizator

Zawody organizowane są przez Strzelnicę Sportową „Snajper” i Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki SNAJPER

Cel zawodów

Popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową oraz integracja środowisk strzeleckich.

Miejsce i termin zawodów

Zawody odbywają się w strzelnicy SNAJPER w Lubrzy w następującym terminie: 25.09.2021

Rozpoczęcie zawodów: SOBOTA od godz. 12.00

Rejestracja: od godz. 12.00.00 do 13.00

Zakończenie zawodów: około godziny 16.00

Konkurencja
Zawody dynamiczne – strzelanie na czas do celi metalowych

Pistolet centralnego zapłonu

Broń – pistolet

Tarcza – strzały do celu ( gwiazda)

Ilość strzałów- 20 strzałów

Postawa – stojąca

Strzelanie na czas

Karabin centralnego zapłonu

Tarcza – strzały do celu ( gong )

Ilość strzałów- 5 strzałów

Postawa – stojąca

Strzelanie na czas

 

Cennik zawodów:

                                                          Broń klubowa                                         Broń własna

pistolet centralnego zapłonu –         60 zł                                                            10 zł

karabin cz –                                         30 zł                                                           10 zł

                                                             90 zł                                                       20 zł

Wpisowe                                                30 zł                                                              30 zł

Razem                                                    120 zł                                                       50 zł

Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć osoby będące członkami klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, posiadające aktualną licencję strzelecką. W zawodach mogą wziąć udział również osoby bez patentu strzeleckiego i licencji, ale będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim.

Klasyfikacje

Klasyfikacja na podstawie czasu i przeliczenia punktów na sekundy czasowe .

Opuszczony cel + doliczone 20 sekund ,

Za każde trafienie w cel – 5 sekund

Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność klubową, w tym także ci, którzy w zawodach startują poza konkursem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Decyzje prowadzącego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu

 • Organizator zapewnia broń i amunicję o ile zawodnik nie posiada własnej broni

 • Zacięcia broni usuwane są wyłącznie przez prowadzących

 • Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu

 • Wszystkich zawodników obowiązuje zapoznanie się z regulaminem strzelnicy i bezwzględne przestrzegania

 

 

Zawody 15.08.2021 odbędą się od godziny 10.00

Zgłoszenia przyjmujemy do 11.08.2021.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 664418467

Cennik zawodów:

                                                                                              Broń klubowa                      Broń własna

strzelba gładkolufowa –                                                               35 zł                                    10 zł

pistolet boczny zapłon –                                                               15 zł                                      10 zł

pistolet centralnego zapłonu –                                                     30 zł                                      10 zł

karabin bz –                                                                                     15 zł                                      10 zł

karabin cz –                                                                                      25 zł                                     10 zł

                                                                                                       120 zł                               50 zł

Wpisowe                                                                                             20 zł                                     20 zł

                                                                                                           140  zł                               70  zł                                                             

                                                                                              REGULAMIN ZAWODÓW

Regulamin zawodów strzeleckich 15-08-2021

Organizator

Zawody organizowane są przez Strzelnicę Sportową „Snajper” i Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki SNAJPER

Cel zawodów

Popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową oraz integracja środowisk strzeleckich.

Miejsce i termin zawodów

Zawody odbywają się w strzelnicy SNAJPER w Lubrzy w następującym terminie: 15.08.2021

Rozpoczęcie zawodów: NIEDZIELA od godz. 10.00

Rejestracja: od godz. 9.30.00 do 10.00

Zakończenie zawodów: około godziny 14.00

Konkurencja
Zawody dynamiczne – strzelanie na czas do celi metalowych

Pistolet centralnego zapłonu

Broń – pistolet

Tarcza – strzały do celu ( gong )

Ilość strzałów- 10 strzałów

Postawa – stojąca

Strzelanie na czas

Pistolet bocznego zapłonu

Broń – pistolet

Tarcza – strzały do celu ( gong )

Ilość strzałów- 5 strzałów

Postawa – stojąca

Strzelanie na czas

Karabin centralnego zapłonu

Tarcza – strzały do celu ( gong )

Ilość strzałów- 6 strzałów

Postawa – stojąca

Strzelanie na czas

Karabin bocznego zapłonu

Tarcza – strzały do celu ( gong )

Ilość strzałów- 6 strzałów

Postawa – stojąca

Strzelanie na czas

Strzelba gładkolufowa

Tarcza – strzały do celu ( gong )

Ilość strzałów- 5 strzałów

Postawa – stojąca

Strzelanie na czas

Cennik zawodów:

                                                              Broń klubowa                               Broń własna

strzelba gładkolufowa –                          35 zł                                              10 zł

pistolet boczny zapłon –                          15 zł                                              10 zł

pistolet centralnego zapłonu –                30 zł                                             10 zł

karabin bz –                                                15 zł                                               10 zł

karabin cz –                                                25 zł                                              10 zł

                                                                   120 zł                                         50 zł

Wpisowe                                                        20 zł                                              20 zł

Razem                                                           140 zł                                         70 zł

Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć osoby będące członkami klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, posiadające aktualną licencję strzelecką. W zawodach mogą wziąć udział również osoby bez patentu strzeleckiego i licencji, ale będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim.

Klasyfikacje

Klasyfikacja na podstawie czasu i przeliczenia punktów na sekundy czasowe .

Opuszczony cel + doliczone 5 sekund ,

Za każde trafienie w gong – 5 sekund

Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność klubową, w tym także ci, którzy w zawodach startują poza konkursem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Decyzje prowadzącego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu

 • Organizator zapewnia broń i amunicję o ile zawodnik nie posiada własnej broni

 • Zacięcia broni usuwane są wyłącznie przez prowadzących strzelanie

 • Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu

 • Wszystkich zawodników obowiązuje zapoznanie się z regulaminem strzelnicy i bezwzględne przestrzegania