Zawody

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do brania udziału w Otwartych Zawodach Strzeleckich organizowanych przez Klub Strzelecki „Snajper” i Strzelnicę Sportową „Snajper” w Lubrzy. Pierwsze zawody odbędą się 11.03.2017 r. i będą odbywać się cyklicznie wg harmonogramu.

Dodatkowo do 11.11.2017 roku można wziąć udział w całorocznym zsumowaniu punktów ze wszystkich zawodów i wygrać puchar i ciekawą nagrodę niespodziankę.

Punktacja – suma punktów ze wszystkich zawodów oraz suma dodatkowych punktów za udział  w naszych zawodach ( 5 punktów za każdy start w naszych zawodach)

Zapraszamy na Otwarte Zawody Strzeleckie, które odbędą się 15.08.2017

ZAPRASZAMY
 NA OTWARTE
 ZAWODY STRZELECKIE

Strzelnica sportowa Snajper zaprasza na imprezy organizowane w ciągu roku

 

L.p. Data Nazwa Imprezy Zgłoszenia Uwagi
1. 23.II Otwarte Zawody Strzelecki z okazji Tłustego czwartku Do 20 II
2 11 III Otwarte Zawody Strzeleckie do 10 III
3 21 IV Otwarte Zawody Strzeleckie Świąteczne Strzelanie do 20 IV
4 5 V Otwarte Zawody Strzeleckie o tytuł Snajpera Roku Do 28 IV
5 03 VI Turniej strzelecki dla najmłodszych Do 1 VI
6 15 VII Otwarty Turniej Strzelecki o Puchar Nenufara Do 13 VII
7 15 VIII Otwarty Turniej Strzelecki Do 13 VIII
8 11 XI Otwarty Turniej Strzelecki Do 09 Xi

Zgłoszenia i wszelkie informacje pod numerem 660494636

UWAGA!!!! WAŻNE!!!!!!!!!!

Regulamin zawodów strzeleckich

Organizator

Zawody organizowane są przez Strzelnicę Sportową „Snajper” i Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki SNAJPER w Lubrzy i

66-218 Lubrza os. Zacisze 24

Cel zawodów

Popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową oraz integracja środowisk strzeleckich.

Miejsce i termin zawodów

Zawody odbywają się w strzelnicy SNAJPER w Lubrzy w następującym  terminie: 15.08.2017

Zapisy do 13.08.2017

Rozpoczęcie zawodów: 12:00 Rejestracja: od godz. 12.00.00 do godz. 12.30

Zakończenie zawodów: 18:00

Konkurencja
1.Pistolet centralnego zapłonu

2. Pistolet sportowy bocznego zpłonu

3.Strzelba gładkolufowa

4. Karabinek sportowy bocznego zapłonu

1. Pistolet sportowy bocznego zapłonu

Odległość – 25 m

Tarcza – Tps

Ilość strzałów3- próbne +5 ocenianych

czas – 3 +5 min

Postawa – stojąc z wolnej ręki

2.Pistolet centralnego zapłonu

Broń – pistolet centralnego zapłonu

Odległość – 25 m

Tarcza – Tps

ilość strzałów – 3 próbne+ 5 ocenianych

Czas – 3 + 5 min

Postawa – stojąc, z wolnej ręki lub oburącz

3.Karabinek bocznego zapłonu

Broń – karabinek bocznego zapłonu

Odległość= 25 m

ilość strzałów- 3 próbne + 5 ocenianych

czas – 3+5 min

Postawa – stojąca,

4. Strzelba gładkolufowa

Broń  – gładkolufowa

Odległość – 20 m

Ilość strzałów – 4 -ocenianych 4

Czas- 3+5 min

Postawa – stojąca

Cel ruchomy

Cennik startów

L.p Broń i amunicja klubowa Broń i amunicja własna
1 Pistolet bocz.zapł.

15,00 zł

10,00 zł

2 Pistolet cz

25,00 zł

10,00 zł

3 Karabin bz

15,00 zł

10,00 zł

4 Strzelba gładkolufowa

30,00 zł

10,00 zł

5 Razem

85,00 zł

40,00 zł

Klubowicze Klubu Sportowego                      75,00 zł                          30,00 zł

Snajper w Lubrzy

Wpisowe – 15 zł

   

Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć osoby będące członkami klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, posiadające aktualną licencję strzelecką. W zawodach mogą wziąć udział również osoby bez patentu strzeleckiego i licencji, ale będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim. Osoby takie będą jednak startować poza konkursem i w komunikatach klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami PZSS oznaczane będą jako „PK”.

Klasyfikacje

Prowadzona będzie klasyfikacja klubowa SNAJPER 2017 uwzględniające 2 konkurencje pistoletowe i 1 konkurencja z karabinu, 1 z strzelby

W każdej konkurencji za zajęcie I – III miejsca – medale

W klasyfikacji Open – I-III miejsce – puchary

Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność klubową, w tym także ci, którzy w zawodach startują poza konkursem.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Decyzje prowadzącego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu
  • Organizator zapewnia broń i amunicję
  • Przygotowania broni i ładowania amunicją magazynków dokonują wyłącznie prowadzący strzelanie
  • Zaliczanie przestrzelin odbywać się będzie w obecności zawodnika
  • Zacięcia broni usuwane są wyłącznie przez prowadzących
  • Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu
  • Wszystkich zawodników obowiązuje zapoznanie się z regulaminem strzelnicy i bezwzględne przestrzeganie go.