Zawody

OGŁOSZENIE !!!! 

 

05-10-2019 roku odbędą się ZAWODY STRZELECKIE  od godziny 8.30 do 13.00 

05.10.2019  ZAWODY STRZELECKIE W LUBRZY

 

 

                           ZAWODY ROK 2019

                                       UWAGA!!!!

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do brania udziału w Otwartych Zawodach Strzeleckich organizowanych przez Klub Strzelecki „Snajper”, Strzelnicę Sportową „Snajper” w Lubrzy i Strzelnicę Sportową „Spectrum” w Ciborzu

 

                                        

TERMINARZ

OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH W LUBRZY

2019 ROK

L.p.

Termin zawodów

Nazwa zawodów

Termin zgłoszeń

Uwagi

1

31.03.

I  Otwarte Zawody Strzeleckie 

26.03

Strzelnica Sportowa w Ciborzu

2

27.04

Zawody Strzeleckie 

23.04

Strzelnica Sportowa w Lubrzy

3

11.05

II Otwarte Zawody Strzeleckie

07.05

Strzelnica Sportowa w Lubrzy

4

15.06

III Otwarte Zawody Strzeleckie

11.06

Strzelnica Sportowa w Ciborzu

5

29.06

Zawody Strzeleckie 

25.06

Strzelnica Sportowa w Lubrzy

6

24.08

V Otwarte Zawody Strzeleckie

20.08

Strzelnica Sportowa w Lubrzy

7

21.09

VI Otwarte Zawody Strzeleckie

19.09

Strzelnica Sportowa w Lubrzy

8

05.10

Zawody Strzeleckie

01.10

Strzelnica Sportowa w Lubrzy

9

09.11

Zawody Strzeleckie

05.11

Strzelnica Sportowa W Lubrzy

 

     
         
       

Zgłoszenia i wszelkie informacje pod numerem 660494636

                        UWAGA!!!! WAŻNE!!!!!!!!!!

Regulamin zawodów strzeleckich 05-10-2019

Regulamin zawodów strzeleckich

Organizator
Zawody organizowane są przez Strzelnicę Sportową „Snajper” i Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki SNAJPER w Lubrzy i
66-218 Lubrza os. Zacisze 24

Cel zawodów
Popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową oraz integracja środowisk strzeleckich.

Miejsce i termin zawodów
Zawody odbywają się w strzelnicy SNAJPER w Lubrzy w następującym  terminie: 05.05.2018
Rozpoczęcie zawodów: 8:30 Rejestracja: od godz. 8.30 ( Decyduje kolejność rejestracji)
Zakończenie zawodów: około godziny13:00

Konkurencja
1.Pistolet centralnego zapłonu
2. Pistolet sportowy bocznego zapłonu
3. Karabinek sportowy bocznego zapłonu

1. Pistolet sportowy bocznego zapłonu

Odległość – 15 m
Tarcza – Ksp
Ilość strzałów – 8 -5 ocenianych,
Postawa – stojąca

2.Pistolet centralnego zapłonu
Broń – pistolet centralnego zapłonu
Odległość – 25 m
Tarcza – Ksp
ilość strzałów – 8 -5 ocenianych
Postawa – stojąca

3.Karabinek bocznego zapłonu
Broń – karabinek bocznego zapłonu
Odległość= 30 m
Tarcza – gong
ilość strzałów- 8 – 5 ocenianych
Postawa – stojąca,

Cennik startów
L.p                                                  Broń i amunicja klubowa                     Broń i amunicja własna
                                                 
Pistolet bocz.zapł.                                      20 zł                                                            10 zł

Pistolet cz                                                     30 zł                                                            10 zł

Karabin bz                                                   20 zł                                                              10 zł

RAZEM                                                         70 zł                                                              30 zł
 
Wpisowe –                                                                                 20 zł

Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć osoby będące członkami klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, posiadające aktualną licencję strzelecką. W zawodach mogą wziąć udział również osoby bez patentu strzeleckiego i licencji, ale będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim. Osoby takie będą jednak startować poza konkursem i w komunikatach klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami PZSS oznaczane będą jako „PK”.
Klasyfikacje
Za zajęcie I – III miejsca – medale + drobne upominki

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Decyzje prowadzącego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu
Organizator zapewnia broń i amunicję
Przygotowania broni i ładowania amunicją magazynków dokonują wyłącznie prowadzący strzelanie
Zaliczanie przestrzelin odbywać się będzie w obecności zawodnika
Zacięcia broni usuwane są wyłącznie przez prowadzących
Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu
Wszystkich zawodników obowiązuje zapoznanie się z regulaminem strzelnicy i bezwzględne przestrzeganie go.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce i termin zawodów

Zawody odbywają się w strzelnicy SNAJPER w Lubrzy w następującym  terminie: 21.09.2019 Rejestracja telefoniczna zawodników do 19.09.2019

Rozpoczęcie zawodów: sobota od godz. 9.00 

Rejestracja:  od godz. 8.30.00 do 09.00 ( W strzelaniu decyduje kolejność zapisów)

Zakończenie zawodów:   około godziny 13.00

Konkurencja
Zawody dynamiczne 3 GUN

 

Karabin centralnego zapłonu

Broń – karabin  centralnego zapłonu

Odległość – 45 m

Tarcza – Tps 2

ilość strzałów – 6 strzałów 3 + 3

Postawa – tarcza nr 1 pozycja klęcząca 3 strzały ,tarcza nr 2 pozycja stojąca 3 strzały

Maksymalnie w 1 magazynku 3 naboje

Strzelba gładkolufowa typu pump action

Broń  – strzelba gładkolufowa

Odległość –od 10 m do 15 m

Tarcza   celów: 7- płytek reaktywnych

Ilość strzałów – 7 strzałów 

Postawa – stojąca

 Pistolet centralnego zapłonu

Broń – pistolet centralnego zapłonu

Cele – 3 tarcze ipsc , 4 płytki reaktywne

Ilość strzałów – 2 0  strzałów

Maksymalnie w 1 magazynku 10 naboi.

Cennik startów

 

L.p   Nazwa konkurencji               Broń i amunicja klubu                      Broń i amunicja własna   1    Pistolet centralnego zapł.              60,00 zł                                     10,00 z ł       

  2     Strzelba gładkolufowa                    40.00 zł                                    10.00 zł

 3      Karabin centr. zapł.                         35.00 zł                                   10.00 zł

           RAZEM                                                      135.00 zł                                      30.00 zł

           Wpisowe                                                25,00 zł                                     25,00 zł

Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć osoby będące członkami klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, posiadające aktualną licencję strzelecką. W zawodach mogą wziąć udział również osoby bez patentu strzeleckiego i licencji, ale będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim.

Klasyfikacje

Klasyfikacja na podstawie czasu i przeliczenia punktów na sekundy czasowe .

Opuszczony cel + doliczone 5 sekund ,  cel typu no shot + 10 sekund.

Za każde trafienie w gong z PM  – 5 sekund

Wynik z tarcz karabinu przeliczany 1:1 na czas

Karabin i pistolet  centralnego zapłonu wymagane po 2 magazynki + pistolet kabura

W każdej konkurencji za zajęcie I – III miejsca – medale 

Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność klubową, w tym także ci, którzy w zawodach startują poza konkursem.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Decyzje prowadzącego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu

  • Organizator zapewnia broń i amunicję o ile zawodnik nie posiada własnej broni

  • Przygotowania broni i ładowania amunicją magazynków dokonują wyłącznie prowadzący strzelanie
  • Zaliczanie przestrzelin odbywać się będzie w obecności zawodnika
  • Zacięcia broni usuwane są wyłącznie przez prowadzących
  • Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu
  • Wszystkich zawodników obowiązuje zapoznanie się z regulaminem strzelnicy i bezwzględne przestrzegania
  • Otwarte przyrządy celownicze